Askem

-SISÄLTÖAUDITOINTI

Askem-sisältöauditointi on palvelu, joka tarjoaa syvällisen analyysin verkkosivuston palvelevuudesta käyttäjien näkökulmasta. Kehityskohteet ja muutosehdotukset esitetään selkeässä raportissa. Valinnaisesti palvelussa myös seurataan tehtyjen muutosten vaikutuksia, auttaen näin edelleen optimoimaan sivuston käyttäjäkokemusta ja tyytyväisyyttä.

Sisältöauditointi toteutetaan yleensä laajemman verkkosivukonseptoinnin yhteydessä teknisen auditoinnin rinnalla ja palvelumuotoilun tukena.

2.490€*
Alkaen €.

Sisältöauditoinnissa

1. Arviointi

2. Raportointi

3. Valvonta (valinnainen)

Selvitetään numeerisesti ja laadullisesti palveleeko sivuston nykyinen sisältö verkkovierailijoita.

Tuotetaan asiakkaalle selkeä raportti sisältäen kehityskohteet tärkeyden mukaan priorisoituna konkreettisine muutosehdotuksineen sekä myös katsauksen sisältöihin, jotka toimivat jo hyvin.

Optiona seurataan yhdessä asiakkaan kanssa, miten tehdyt muutokset vaikuttavat sisällön toimivuuteen ja asiaskastyytyväisyyteen.

Milloin palvelu kannattaa hankkia?

Askem-sisältöauditointi hankitaan yleensä ennen verkkosivu-uudistusta kun halutaan ymmärtää paremmin mikä sivustolla toimii käyttäjien näkökulmasta ja mikä ei.

Sisältöauditoinnissa kerättyä ymmärrystä hyödynnetään tyypillisesti uuden verkkosivuston konseptoinnissa ja sisällöntuotannossa sekä oman asiantuntijuuden tukena sisäisissä keskusteluissa.

Me uskomme, että saat parhaan ymmärryksen verkkosivun toiminnasta kuuntelemalla vierailijaa herkällä korvalla, mikä takaa onnistuneen verkkosivun suunnittelun.

Miten projekti käytännössä etenee?

Vaihe 1

  • Kick-off-palaveri
  • Askem-työkalun asennus asiakkaan sivustolle ja dataa kerätään 1-4 kk
  • Sisältöauditointiraportin laatiminen ja esittely asiakkaalle

Optio: Vaihe 2

  • Askem-työkalun asennus uudelle sivustolle
  • Sisältöauditointiraportti, jossa analysoidaan kehitystoimenpiteiden vaikutus ja annetaan jatkosuositukset sivuston kehitykseen.

Projektiin hintaan vaikuttaa sisältösivujen ja liikenteen määrä sekä asiakkaan valitsema raportoinnin tarkkuustaso.

Haluatko nähdä mitä kävijäsi ajattelevat? Varaa tapaaminen!

  • Varaa tapaaminen, jossa kartoitetaan verkkosivujenne sisällön tilanne
  • Arvioidaan yhdessä olisiko Askemista teille hyötyä
  • Aloitetaan yhteistyö tai palataan asiaan tuonnempana!